Pro nezávaznou konzultaci nebo objednávku volejte 736 226 368.

Polymerová dezinfekce

Nejúčinnější ochrana proti virům

Ptáte se, co to polymerová (polymer - PolyHMG revoluční látka, která může nahradit chlorovou dezinfekci) dezinfekce je? Je to nejlepší ochrana proti virům (vir - nebuněčná forma živých soustav způsobující onemocnění organizmů), kterou vám společnost ASD SERVIS může nabídnout v celé Praze a blízkém okolí. 

Polymerovou dezinfekci si klienti objednávají prakticky do všech částech veřejné sféry (kanceláře, nemocnice, sportovní a kulturní areály, MHD, letiště, potravinářské provozy...).

Pro nezávaznou konzultaci nebo objednání služeb dezinfekce volejte +420 736 226 368.

Chemické a fyzikální vlastnosti polymerové dezinfekce:

 • PHMG je plně dezinfekční syntetický biocidní polymer na bázi guanidinových vazeb.
 • Kationtový polymer přitahuje záporně nabitou buněčnou membránu mikroorganismu, která je v kontaktu s polymerem narušena, v případě viru ničí virovou kapsuli.
 • Neobsahuje chlór a jiné dráždivé látky (aldehydy, fenoly, alkoholy), je vhodný a šetrný ke všem typům materiálů, nepoškozuje povrchy a je zajištěna stálobarevnost.
 • V používaných koncentracích není dráždivý, nehořlavý a bez zápachu.
 • Širokospektré použití - testované a verifikované virucidní (včetně SARS-CoV-2), baktericidní.
 • (G+ a G- bakterie, MRSA, apod.), tuberkulocidní, fungicidní a algicidní účinky.
 • Je netoxický, stabilní a vysoce účinný, což umožňuje široké spektrum aplikací (např. obytné a obchodní prostory, kanceláře, nemocniční prostředí, školy a školní zařízení, výrobny potravin, sportovní prostory, prostory vozidel MHD apod.).
 • Pohlcuje a odstraňuje organické pachy.
 • Dlouhodobá účinnost z důvodu vytvoření polymerového mikrofilmu na povrchu (dle typu a exponovanosti povrchu cca 7 až 30 dní).
 • Rychlá aplikace a expozice umožňuje krátké odstavení dezinfikovaného prostoru (cca do 2 hodin).
 • Aplikace je prováděna mikrokapénkami o velikosti cca 10 - 20 mikrometrů pomocí aerosolových vyvíječů – fogovačů.
 • Možnost použití za přítomnosti rostlin.
 • Účinnost ověřena akreditovanou laboratoří.

Dezinfekce pomáhá při epidemiích a dalších vysoce nakažlivých virových onemocněních

Proč se o polymerové dezinfekci říká, že je šetrná?

Protože tato dezinfekce je netoxická, nedráždivá a nehořlavá (nevýbušná). Neobsahuje žádnou vůni ani barvu. Neohrožuje bezpečnost člověka, zvířat a rostlin a nezpůsobuje alergické reakce - značka ideál. 

Dezinfekční přípravky fungující na bázi polymerů mnoho lidí využívá i do bazénů. Pokud jste citliví na chlor, zkuste polymer. Ten je na rozdíl od běžné chlorové dezinfekce je šetrnější k lidské kůži.

Kde všude můžeme polymerovou dezinfekci použít?

Jednoduše všude. Na polymerovou dezinfekci si náš můžete objednat do kteréhokoli objektu, který chcete vydezinfikovat nebo se zbavit pachů. Např. školní třídy, školní chodby, společné prostory, kanceláře,  čekárny, veterinární ordinace, sociální prostory,...

Volejte ihned na 736 226 368! Konzultace a cenová kalkulace je zdarma.