Pro nezávaznou konzultaci nebo objednávku volejte 736 226 368.

Systémová ochrana

Pro koho je preventivní systémová ochrana vhodná?

Systémová preventivní ochrana proti nežádoucím škůdcům je určena pro domy, sklady, restaurace nebo průmyslové objekty.

Prevence

Zabraňuje vniknutí hlodavců do objektů a areálů. To zahrnuje utěsnění vstupních otvorů, odstraňování potenciálních úkrytů a zdrojů potravy, což jsou faktory, které by mohly hlodavce přilákat.

Monitorování

Pravidelné kontroly prostředí pomáhají identifikovat případné známky přítomnosti hlodavců, což umožňuje rychlou reakci předtím, než se situace zhorší.

Ochrana zdraví a majetku

Hlodavci mohou přenášet nemoci a způsobovat škody na majetku kousáním různých materiálů. Preventivní ochranná deratizace chrání zdraví lidí i integritu budov a majetku.

Nezávazná konzultace

02: Kontrola

Přišla Vám kontrola z hygienické stanice?

Pro splnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví by měl každý provoz provádět preventivní ochrannou DDD. Měl by se provádět monitoring létajícího a lezoucího hmyzu a hlodavců.

S naší dokumentací budete mít všechno tohle vyřešeno a všechny požadavky hygienické stanice z hlediska deratizace budete mít v pořádku.

01: Restaurace

Otevíráte restauraci nebo jiný provoz?

Pro splnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví by měl každý provoz provádět preventivní ochrannou DDD.

Veškerou potřebnou dokumentaci o 12 složkách obdržíte při objednání naší služby. 

03: DDD

Chcete mít provoz v pořádku z hlediska DDD?

V rámci systémové ochrany v provozech monitorujeme vnější i vnitřní výskyt myší a potkanů, výskyt švábů, molů a octomilek.

V případě zjištění výskytu jsme schopni provést i represivní zásah (postřik proti švábům aj.).

04: Logo ASD

Pravidelná deratizace s dokumentací

Dokumentací je šanon o 12 složkách obsahující servisní protokoly z jednotlivých pravidelných kontrol (standartně 4x ročně), všechny potřebné certifikáty k provádění služeb DDD z naší strany, bezpečnostní listy používaných chemikálií, plánek monitorovacích stanic, přehled požeru v jednotlivých deratizačních staničkách a smlouvu o dílo.

Zavedení nabízíme již od 3 000 Kč, čtvrtletní kontrola potom stojí od 2 000 Kč.

 

Zavolejte a požádejte o nezávaznou konzultaci. Přesnou cenu Vám rádi sdělíme po nezávazné telefonické konzultaci.

ZAVOLAT