Pro nezávaznou konzultaci nebo objednávku volejte 736 226 368.

Hubení hrabošů

Podobně jako myši, i hraboši představují zlý sen pro každého zahrádkáře. Dojde-li k jejich přemnožení, dokáží tito malí hlodavci během okamžiku zatočit s celou jeho úrodou. Jsou navíc častými přenašeči nebezpečných nemocí.

Objednat hubení hrabošů

Potřebujete se zbavit hrabošů?

Jednotlivé obchody nabízejí mnoho běžně dostupných chemických přípravků i mechanických pastí určených pro hubení hrabošů, jejich účinek ale není stoprocentní. Obsažené jedy mohou být navíc nebezpečné pro domáčí mazlíčky, malé děti či samotnou úrodu, kterou mohou kontaminovat.

Nechte hubení hrabošů na profesionální firmě a objednejte si služby ASD Servis, která splňuje veškeré zákonné i humánní normy. Hubení škůdců provádíme s ohledem na ochranu lidského zdraví a způsobem, který zabraňuje vzniku dalších škod.

Pokud máte podezření na výskyt hrabošů, volejte 736 226 368. Jezdíme po celé Praze a okolí.

Jak hraboše poznat?

Hraboš polní je hlodavec, který svým vzhledem velice připomíná myš. Od té se liší ušima zčásti ukrytýma v srsti a oblejším čumáčkem. Dorůstá přibližně 10 centimetrů a jeho ocas měří něco kolem 3 až 4 centimetrů. Narazit na něj můžete téměř kdekoli v České republice, vyskytuje se totiž zhruba na 90 procentech jejího území, patří tedy mezi velmi časté škůdce, které obtěžují zejména zahrádkáře sousedící s loukou či polem osetým obilovinami či řepou.

hubení hrabošů

Hraboš dorůstá zhruba 10 centimetrů.

Hraboši žijí v orné půdě, trvalých travních porostech a na ladem ležící půdě. V zemi vytvářejí hnízda ukrytá zhruba 20 až 30 centimetrů pod zemí a dostávají se do nich pomocí malých oválných chodeb. Ty lze poměrně snadno odhalit. U jejich vchodu se totiž zpravidla nacházejí černé kousky trusu a zbytky rostlin, které si škůdci tahají pod zem.

Na našem území rozlišujeme čtyři druhy hrabošů:

  • Hraboše polního (nejrozšířenější)
  • Hraboše mokřadního
  • Hraboše sněžného
  • Hraboše hospodárného

Čím hraboš škodí?

Největší škody způsobují tito malí hlodavci hlavně na jaře, kdy se hromadně stahují do zahrad a pochutnávají si na listech, stoncích, cibulích a oddencích užitkových i okrasných rostlin, ale také na kořenové zelenině. Lákadlo pro ně představují i dřeviny, které ohlodávají v oblasti kmenu i kořenů, jež se nacházejí těsně pod povrchem. Rostlinám navíc škodí i pasivně. Tím, že pod nimi budují složitý komplex podzemních chodbiček, totiž dochází k jejich usychání a následnému uhynutí.

Přemnožení hrabošů

Jelikož hraboši dospívají už před prvním měsícem svého života a samičky dokáží přivést na svět ve třech až čtyřech vrzích i pětadvacet mláďat, dochází jednou za dva až čtyři roky k přemnožení tohoto škůdce. Každá hraboší rodina, která se na zahradě nachází, má vlastní noru. Odrostlí potomci se pak rovněž usazují poblíž ní. Jednotlivé nory se postupně propojují a vznikají rozsáhlé podzemní kolonie. Nejvíce se hraboši rozmnožují v období od března do října.

jak vyhubit hraboše

Hraboši obývají hnízda, která se nachází zhruba 20 až 30 centimetrů pod zemí. 

Hubení hrabošů

Kromě toho, že hraboši útočí přímo na úrodu, míří za potravou také do interiérů. A to hlavně v zimě, kdy devastují schované zásoby. Aby jejich znehodnocení zemědělci předešli, hlodavčí škůdce likvidují. Nejčastěji tak činí dvěma způsoby, a to:

  • Mechanicky (pastičky na hraboše)
  • Chemicky (granule a měkké návnady – jed na hraboše)

Hubení chemickými prostředky

Chemické přípravky určené pro hubení hrabošů obsahují jak účinné jedy, tak látky, které mají za úkol hlodavce přilákat. Výrobky současně obsahují hořkou složku, která má zamezit tomu, aby jedovatou látku pozřelo jiné zvíře, například hospodářský dobytek či domácí mazlíček. Stejně odpudivý účinek by měl mít výrobek také na děti, které mají tendenci všechno ochutnávat, a to zpravidla i věci, které ke konzumaci určené nejsou. Co se týče myší, těm stejně jako hrabošům obsažená hořkost nevadí, účinkovat by proto návnada měla i na něj.

Při použití chemických prostředků je také třeba rozlišovat, zda návnadu umisťujeme do interiéru nebo do exteriéru. Zatímco pro hubení hrabošů na zahradě se hodí i měkké návnady, do vnitřních prostor se doporučují spíše granule a zrní, které nejsou tolik odolné vůči vlhku. Silně rezistentní vůči vlhku jsou naopak třeba parafínové voskové bloky, které se běžně umísťují do okolí staveb a kanalizací.

Aby byl účinek co možná největší a zároveň nebylo ohroženo vaše zdraví, je při manipulaci s chemickými prostředky nutné používat gumové či igelitové rukavice. Kromě toho, že zamezí kontaktu kůže s nebezpečnými látkami, nedojde ani k přenosu lidského pachu na návnadu. Ten by mohl hraboš zaregistrovat a návnadě se vyhnout.

Přesto, že by domácí zvířata neměly tyto přípravky lákat, jisté riziko otravy existuje vždycky. Je proto nutné přípravky umisťovat do takových míst, kde se mazlíčci nevyskytují. To samé pak platí i pro malé děti, které by do blízkosti jedů neměly vůbec přijít.

Jedovaté látky obsažené ve výrobcích určených k likvidaci hlodavců na škůdce působí několika způsoby. Nejčastěji se používají chemické přípravky, které narušují proces srážlivosti krve. Dostupné jsou také výrobky zvyšující hladinu vápenatých iontů v krvi.

Další způsoby hubení hrabošů

Zřejmě nejjednodušší, avšak ne příliš účinnou a vhodnou alternativou je pak nasazení přirozených nepřátel hrabošů, mezi které patří například kočky. Ty zajistit jejich vyhubení i bez použití chemických a mechanických nástrah. Toto řešení však není vždy možné použít, a to zpravidla kvůli hygienickým požadavkům na provoz. Kočky se proto používají zejména v domácím prostředí, tedy kolem obytných domů člověka. Tímto způsobem se dá deratizace podpořit, ale není možné výskyt hlodavců zcela zlikvidovat. Navíc v tomto případě hrozí při větším počtu sežrání hlodavců otrava. Za nás tedy tuto formu hubení nedoporučujeme

Jak výskytu hrabošů předejít?

Zčásti lze výskytu hrabošů předejít kultivací půdy a pravidelným sečením zahrady. Doporučuje se také pravidelně sbírat popadané ovoce, které pro tento typ škůdce představuje poměrně silné lákadlo. Pomoci může také likvidace zarostlých ploch a starých kompostů. Pamatujte však na to, že ani perfektně uklizená zahrada není zárukou klidu. Hraboši chodí za potravou a ta je může přivést téměř kamkoli.

"Výskytu hrabošů můžete částečně předejít úklidem popadaných plodů."

Prevencí v pravém slova smyslu pak může být také solární odpuzovač hrabošů, který je stejně účinný i proti krtkům. Neobsahuje žádné chemikálie a je napájený ze solárního článku tudíž odpadá starost s vyměňováním baterií. Stačí jej jednoduše zasunout do země, kam bude následně vysílat vibrace, které škůdce odpudí. Tyto vibrace zároveň nijak neškodí lidem ani domácím zvířatům. Rozsah účinnosti závisí na typu půdy a konkrétním odpuzovači. Některé dokáží pokrýt i plochu o velikosti několika set metrů čtverečních.

Likvidace hrabošů s profesionální firmou

Nepouštějte se do hubení hrabošů sami. Neriskujte a vsaďte raději na bezpečné a kvalitní služby profesionální firmy ASD Servis, která škůdce zlikviduje účinně, bez škod a s ohledem na lidské zdraví. To vše za přátelské ceny.

Pro objednání našich služeb volejte 736 226 368.

Pokud máte podezření, že se na vaší zahradě vyskytl hraboš nebo jiný hlodavec, kontaktuje zkušené deratizátory. Po zkontaktování přijedeme na domluvené místo a náš proškolený tým provede kontrolu vašeho objektu, zhodnotí možná rizika a navrhne účinná opatření zamezení výskytu. O veškerém dění vás budeme samozřejmě informovat.