Pro nezávaznou konzultaci nebo objednávku volejte 736 226 368. V Praze dojezd do 2 hodin.

Vyklízení pozůstalostí

Smrt blízké osoby je vždy tragickou událostí, se kterou jsou kromě psychického vypětí, organizace pohřbu a nutné administrativy spojeny také starosti s vyklízením pozůstalosti po zemřelém. To bývá pro pozůstalé náročné jak po psychické, tak po fyzické stránce.

Naše firma ASD SERVIS Vám v tomto ohledu ráda pomůže. Bolest ze ztráty odstranit bohužel neumíme, vámi zvolený objekt však vyklidíme rychle, efektivně a v celém rozsahu. Vše samozřejmě diskrétně a s maximální ohleduplností.

Potřebujete ihned vyklidit pozůstalost po zemřelém? Volejte na telefonní číslo 736 226 368

Kdo je povinen pozůstalost vyklidit?

Pojmem vyklízení pozůstalostí se zpravidla rozumí vyklízení objektu, který zesnulý původně obýval. Zejména pak při vyklízení bytu hraje podstatnou roli to, zda byl zesnulý nájemcem anebo měl byt v osobním vlastnictví. V druhé případě je z právního hlediska vše jasné, komplikace však mohou nastat u první z možností.

Povinnost vyklízení bytu po úmrtí jeho nájemce totiž nemá majitel objektu, ale dědicové věcí, které se nacházejí uvnitř. Pokud tito lidé objekt nevyklidí, má majitel právo domáhat se takového kroku soudně. V případě, že je dědic neznámý a jeho identita se nezjistí ani po šesti měsících od úmrtí, může majitel byt vyklidit na vlastní náklady a pozůstalé věci smí následně prodat.

Celá věc se dá vyřešit výrazně rychleji - tyto služby umíme provést. Spolupracujeme se soudním znalcem a exekutory – věci se nafotí, sepíšou – provede exekutor – exekutorským zápisem, soudní znalec věci ohodnotí a vytvoří znalecký posudek . Věci se uskladní v našem skladu po dobu šesti měsíců a následně se prodají po šesti měsících v dražbě pořádané soudním exekutorem. Majitel nemovitosti má sice zvýšené náklady na soudního znalce, exekutora, stěhování a skladování - ale může se svou nemovitostí nakládat ihned a neutíkají mu peníze za pronájem. Navíc soud může trvat i několik let a po celou tu dobu by musel být byt zapečetěný a nebylo by možné s ním nakládat.

Vyklízení domu versus vyklízení bytu po zemřelém

Pokud je pozůstalostí, kterou je nutné vyklidit rodinný dům, je třeba myslet nejen na jeho obytné části, ale také na místa, která slouží pouze ke skladování věcí, tedy podkroví, sklep, půdu, dvůr či zahradu. V případě vyklízení bytu tyto starosti většinou odpadají. Celý proces tedy probíhá rychleji a je také méně nákladný. To se týká zejména větších měst, pro které je velké množství činžovních domů či paneláků zcela typické.

 

Kromě obytných prostor vyklízíme také půdy, sklepy, zahrady i dvory. Starý nábytek, spotřebiče i suť sami vynosíme a odvezeme na skládku či do sběrného dvora.

  

Vyklízení pozůstalostí s ASD SERVIS

Víme, že vyklízení bytu po zemřelém je opravdu stresující záležitostí, nabízíme Vám proto služby našich zkušených pracovníků, kteří tíhu tohoto břemena rádi převezmou za Vás. Celý proces navíc provedou v nejkratším možném termínu. Vyklízení a likvidace pozůstalosti zahrnuje:

  • Přistavení kontejneru
  • Vynošení nepotřebných věcí
  • Odvoz odpadu do sběrného dvora či na skládku
  • Dezinfekci objektu
  • Likvidaci toxického a biologického odpadu

Zbavíme Vás starého nábytku, oblečení, elektrospotřebičů i suti. Objekt vyklidíme částečně i v plném rozsahu, a to po celé Praze i v jejím okolí. Vše samozřejmě za rozumné ceny.

 

Starosti se sháněním kontejneru si dělat nemusíme. Přistavíme jej přímo před zvolený objekt a naplníme věcmi, které se rozhodnete vyhodit.

 

Dezinfekce a odstranění zápachu

Po úmrtí dochází v těle k hnilobným procesům, které velmi rychle postupují. Pokud tedy tělo zemřelého zůstane v bytě delší dobu, jeho pozůstatky postupně prosakují do okolního vybavení. V místě úmrtí se v tomto důsledku může vyskytovat velmi silný zápach, který postupně proniká do všech místností a ulpívá i na veškerém vybavení.

Pokud ostatky zesnulého ležely v objektu po delší dobu, je nezbytné, aby byl proveden nejen úklid, ale také důkladná sanace bytu po zemřelém, která z objektu odstraní zápach i nebezpečné hnilobné bakterie. Ve spojitosti s hnilobnými procesy se v objektu může vyskytovat také větší množství hmyzu, který se rychle množí. Postaráme se i o něj - dezinsekce.

Likvidace toxického a biologického odpadu

S dezinfekcí objektu souvisí i důsledná likvidace toxického a biologického odpadu, tedy veškerého kontaminovaného vybavení, které přišlo do přímého kontaktu se zemřelým. Typicky se jedná o matrace, ložní prádlo, podlahové krytiny či nábytek.

 

Naši pracovníci jsou speciálně školeni a disponují profesionálním vybavení, díky kterému bude sanace účinná i bezpečná.

Jak v tomto ohledu postupujeme?

  • Provedeme kompletní likvidaci kontaminovaného materiálu
  • Provedeme dezinfekci, popřípadě dezinsekci prostor
  • Neutralizujeme veškerý zápach

Celý proces dezinfekce a dezinsekce většinou probíhá ve třech fázích. První je dezinfekce a dezinsekce, odvoz kontaminovaného místa na spalovnu postel, matrace, zavěšení speciálních pytlíků na pohlcení zápachu. Po týdnu, nejdříve po třech dnech, ve druhé aplikaci provádíme opět dezinfekci, dezinsekci, zevrubný úklid postiženého místa. Ve třetí aplikaci, nejdříve opět po třech dnech, doporučujeme týden dezinfekce, dezinsekce a úklid postiženého místa na čisto.

Po těchto třech aplikacích je místo hygienicky nezávadné a bez červů, larev a much. Někdy probíhá hniloba těla v bytě několik měsíců nebo i let. Zápach je potom tak silný, že je třeba vyhodit všechny věci z bytu – nasáknou zápach a je třeba vytrhat podlahy, oškrábat štuk na cihlu a vyměnit okna.

Naše služby jsou jistotou dobře odvedené práce

Kromě efektivní práce garantujeme také lidský přístup a profesionální jednání. Veškeré naše služby provádíme v souladu se zněním vyhlášek a předpisů, a to přesně předepsaným způsobem. Náš speciálně vyškolený tým používá jen profesionální dezinfekční a dezinsekční přípravky, kontaminované movité věci se odváží na spalovnu.

Jak naše služby objednat?

Potřebujete rychle vyklidit pozůstalost, vydezinfikovat objekt nebo odstranit kontaminovaný materiál? Neztrácejte čas a vše nechte na bedrech profesionální firmy ASD SERVIS.

Vyklízení a likvidace pozůstalostí provádíme v hlavním městě Praha a okolí za velice příznivé ceny. V případě poptávky našich služeb volejte na číslo 736 226 368.