Pro nezávaznou konzultaci nebo objednávku volejte 736 226 368.

Jed na kuny

Jed na kuny

Boj s kunou se může zdát zdlouhavý, frustrující a plný výzev. Kuna je známá svou vychytralostí a opatrností, což jí umožňuje účinně vyhýbat se pastím a jiným běžným metodám kontroly. Její noční aktivity, spojené se hlasitými zvuky, mohou narušovat Váš klid a pohodu. Navíc, pokud se na Vaší půdě usídlí, může zanechat nepořádek a výkaly, které znehodnocují prostor a mohou přitahovat další škůdce. Je důležité mít na paměti, že kunu chrání zákony, které zakazují použití otrávených nástrah nebo jiných nehumánních metod, což znesnadňuje účinnou kontrolu a odstranění.

Navíc, použití jedů nebo toxických látek na hubení kun může mít i nežádoucí vedlejší účinky na jiné druhy zvířat, včetně domácích mazlíčků a případně i na lidi. Některé látky mohou se hromadit v potravním řetězci a způsobovat znečištění životního prostředí.

Používání jedů při hubení kun je neetické a nepřípustné z hlediska ochrany přírody a životního prostředí.

Vzhledem k těmto obtížím a omezením je důležité hledat profesionální pomoc a spoléhat se na odborníky v oblasti deratizace. Odborná deratizační firma, jako je ASD Servis, má znalosti, zkušenosti a vhodné nástroje k tomu, aby účinně a eticky řešila problém s kunou. Poskytneme Vám komplexní služby, včetně odborné prohlídky místa, stanovení rozsahu infestace a navrhnutí vhodných opatření pro odstranění kuny. Rovněž Vám poskytneme informace o právních předpisech a legálních postupech, abyste se vyhnuli případným problémům s dodržováním zákona.

Důsledky používání jedů při hubení kun

Používání jedů při hubení kun má vážné důsledky pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost. Když se sáhne po jedu jako prostředku k hubení kun, existuje několik potenciálních důsledků:

  • Nepředvídatelný vliv na ekosystémy: Jed může mít škodlivý vliv na další druhy zvířat a životní prostředí. Kromě cílených kun mohou být postiženy i jiné nevinné živočišné druhy, které se dostanou do kontaktu s jedem.
  • Hromadění v potravním řetězci: Látky obsažené v jedy se mohou hromadit v potravním řetězci. Pokud kuny požívají otrávenou potravu, mohou se tyto toxiny dostat do dalších živočišných druhů, včetně těch, které jsou součástí lidské potravy.
  • Riziko pro lidské zdraví a bezpečnost: Používání jedů v blízkosti lidských obydlí nebo v oblastech, kde se lidé často pohybují, představuje potenciální riziko otravy pro lidi. Toxické látky mohou se dostat do vzduchu, vody nebo půdy a mít negativní účinky na zdraví a bezpečnost lidí.
  • Nízká účinnost: Závislost na jedy jako způsobu hubení kun může vést k neefektivnosti a opakovanému používání. Kuny jsou schopné se vyhýbat nebezpečným oblastem nebo se naučit vyhledávat potravu jinde, což může snižovat účinnost jedů.
  • Negativní pověst: Používání jedů při hubení zvířat je považováno za neetické a může poškodit pověst a důvěryhodnost osob nebo organizací, které takové metody používají.

Lovecká sezóna A doporučení pro legální odstranění kuny

Dobrou zprávou je, že lovecká sezóna, která trvá od 1. listopadu do konce února, poskytuje příležitost k legálnímu odstranění kuny. V tomto období máte možnost využít různé legální metody, abyste se zbavili problémové kuny ve svém prostředí. Doporučujeme Vám kontaktovat odbornou deratizační firmu, která disponuje potřebnými znalostmi a vybavením pro efektivní odchyt a odstranění kuny. Tím zajistíte, že budete jednat v souladu se zákony a předejdete možným právním problémům. Neodporučujeme samostatné zabití kuny, protože pokud se tato informace dostane na veřejnost, mohli byste se ocitnout ve zbytečných právních komplikacích. Využitím služeb profesionálů z deratizační firmy zajistíte efektivní a legální řešení problému.

Chcete se nadobro zbavit kun? Zavolejte si na to odborníka! Deratizační firma ASD Servis 736 226 368.

Kam dál?

Jak se zbavit kuny

Cítíte v domě nebo na půdě divný zápach? Pravděpodobně se jedná o nežádoucí návštěvu - kunu. Dodržujte zákony, které zakazují týrání a usmrcování kuny a pokud potřebujete odchyt, doporučujeme kontaktovat odborníky, kteří to zvládnou efektivně.

Více informací
Jak se zbavit kuny

Plašič kun

Plašič kun je elektronické zařízení, které vydává nepříjemný zvuk a tím odpuzuje kuny z oblasti, kde je umístěn. Můžete ho použít proti všem kunovitým šelmám, ale nemá stoprocentní účinnost. V...

Více informací
Plašič kun

Past na kuny

Zbavit se kuny není jednoduché. Nejčastějším druhem, který lidem znepříjemňuje život, je kuna skalní. Ta si nachází útočiště na půdách, kde má ve zvyku rušit obyvatele poměrně velkým hlukem a...

Více informací
Past na kuny