Co je to dezinsekce

Co je to dezinsekce

Co je to dezinsekce

Dezinsekce je hubení škodlivého hmyzu se zaměřením se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě.

Metody dezinsekce:

 • mechanická: úklid, likvidace jednotlivých kusů, mechanické lapače
 • biologická: využití přirozené mezidruhové predace
 • fyzikální: vysoká teplota - sluneční záření, ionizující záření, ultrazvuk, elektrický proud
 • chemická: aplikace insekticidů

Proč si dezinsekci objednat? Zejména protože hmyz a jiní členovci jsou významným přenašečem chorob a způsobují škodu nejen na potravinách.

S jakým hmyzem se v dezinsekci nejčastěji setkáváme?

 • štěnice,
 • blechy,
 • moli,
 • šváby,
 • mravenci,
 • vosy,
 • komáři

Dezinsekci doporučujeme provádět kvalifikovanou osobou, která disponuje ochranným oblekem. Při dezinsekci je nutno uschovat potraviny a vše, co by mohlo přijít do styku s potravinami.

ASD Servis, s.r.o.