Pro nezávaznou konzultaci nebo objednávku volejte 736 226 368. V Praze dojezd do 2 hodin.

Co je HACCP

Co je HACCP

Co je HACCP?

HACCP je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Tento systém je dnes již povinným nástrojem pro výrobce potravin.

Stručně řečeno: Systém HACCP udává, jaké prostředky a postupy jsou nezbytné k tomu, aby se předcházelo nebezpečím, která ohrožují zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit.

Pokud vyrábíte, prodáváte potraviny nebo vedete restauraci či jiné stravovací zařízení, tak jste se již jistě se systémem HACCP seznámili. HACCP musí být ve Vašem provozu zaveden.

7 principů pro úplný a kvalitní HACCP:

  • Identifikace všech rizik
  • Identifikace kritických kontrolních bodů
  • Stanovení kritických mezí v kritických kontrolních bodech
  • Stanovení a použití účinných sledovacích postupů v kritických kontrolních bodech
  • Stanovení nápravných opatření
  • Stanovení pravidelně prováděných postupů k ověřování účinného fungování opatření uvedených v bodech 1. až 5
  • Vytvoření dokladů a záznamů odpovídajících typu a velikosti potravinářského podniku

Pro naše klienty máme zpracovaný a certifikovaný systém "Preventivní ochrany DDD", který obsahuje kompletní řešení nařízení EU.

Kam dál?

Kdo je deratizátor

Deratizátor je člověk, který likviduje hlodavce (deratizace) různými prostředky zejména ve skladech a prostorách obývaných, užívaných lidmi či hospodářskými zvířaty, méně pak ve volné...

Více informací
Kdo je deratizátor

Co je to deratizace

Deratizace je proces likvidace hlodavců různými prostředky. K deratizaci se používají chemické látky nebo lze použít mechanické pasti.

Více informací

Co je to dezinsekce

Dezinsekce je hubení škodlivého hmyzu se zaměřením se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě.

Více informací