Pro nezávaznou konzultaci nebo objednávku volejte 736 226 368.

Co je to dezinfekce

Dezinfekce

Dezinfekce je ničení mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod.

  • Chemická metoda dezinfekce se provádí pomocí použití chemických látek
  • Fyzikální metody dezinfekce jsou metody, při kterých se mikroorganizmy smrtí aplikací různých forem tepla, ultrafialovým (UV) a radiačním zářením

Tento způsob dezinfekce lze kombinovat.

Prováděné způsoby dezinfekce:

  • Ponořením
  • Otřením
  • Postřikem
  • fyzikálními a chemickými postupy

Podmínky pro provádění dezinfekce upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Kam dál?

Co je HACCP

HACCP je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Tento systém je dnes již povinným nástrojem pro výrobce potravin.

Více informací
Co je HACCP

Kdo je deratizátor

Deratizátor je člověk, který likviduje hlodavce (deratizace) různými prostředky zejména ve skladech a prostorách obývaných, užívaných lidmi či hospodářskými zvířaty, méně pak ve volné...

Více informací
Kdo je deratizátor

Co je to deratizace

Deratizace je proces likvidace hlodavců různými prostředky. K deratizaci se používají chemické látky nebo lze použít mechanické pasti.

Více informací

Co je to dezinsekce

Dezinsekce je hubení škodlivého hmyzu se zaměřením se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě.

Více informací