Co je HACCP

Co je HACCP

Co je HACCP?

HACCP je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Tento systém je dnes již povinným nástrojem pro výrobce potravin.

Stručně řečeno: Systém HACCP udává, jaké prostředky a postupy jsou nezbytné k tomu, aby se předcházelo nebezpečím, která ohrožují zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit.

Pokud vyrábíte, prodáváte potraviny nebo vedete restauraci či jiné stravovací zařízení, tak jste se již jistě se systémem HACCP seznámili. HACCP musí být ve Vašem provozu zaveden.

7 principů pro úplný a kvalitní HACCP:

  • Identifikace všech rizik
  • Identifikace kritických kontrolních bodů
  • Stanovení kritických mezí v kritických kontrolních bodech
  • Stanovení a použití účinných sledovacích postupů v kritických kontrolních bodech
  • Stanovení nápravných opatření
  • Stanovení pravidelně prováděných postupů k ověřování účinného fungování opatření uvedených v bodech 1. až 5
  • Vytvoření dokladů a záznamů odpovídajících typu a velikosti potravinářského podniku

Pro naše klienty máme zpracovaný a certifikovaný systém "Preventivní ochrany DDD", který obsahuje kompletní řešení nařízení EU.

ASD Servis, s.r.o.