Veřejné instituce

Komplexní řešení DDD služeb pro veřejné instituce - deratizace, dezinsekce a dezinfekce.