Sanace po zemřelém

Sanace po zemřelém

Sanace po zemřelém

Sanace lze definovat jako přijetí opatření k nápravě škod. Sanace bytu po zemřelém je soubor řady konkrétních opatření, která neškolený člověk nemůže znát a bohužel někdy nastávají i případy, kdy je vyklizení bytu po zemřelém a sanace prostor dokonce nebezpečné ze zdravotního hlediska.

Co sanace po zemřelém obnáší? 

  • Odstranění veškerého kontaminovaného materiálu 
  • Provedení kompletní mechanické očisty, dezinfekci a příp. také dezinsekci
  • Neutralizace veškerých zápachů před a po úklidu
  • Přistavení kontejneru na kontaminované, poškozené a nepotřebné věci
  • Ekologicky zlikvidovat nekontaminovaný odpad a nepotřebné věci odvezeme na skládku