Sanace bytu po zemřelém

Sanace bytu po zemřelém

Pokud Vám do života vstoupila smrt blízké osoby, budete kromě organizace pohřbu a administrativy pravděpodobně řešit také vyklízení pozůstalosti. A v případě, že dotyčný zemřel ve vlastním bytě, bude potřeba provést i jeho důkladnou sanaci (dezinfekci). Potřebujete provést sanaci po zemřelém? Zavolejte na 736 226 368 a my za Vás vše vyřešíme.

Co je to sanace po zemřelém a kdy se provádí?

Cílem sanace po zemřelém je odstranit škody a učinit prostor opět obyvatelným. Dezinfekce objektů se provádí v momentě, kdy k úmrtí došlo přímo v domě či bytě, ve kterém dotyčný žil. Jednoduše řečeno, jedná se o rozsáhlý úklid po mrtvole, jehož cílem je:

  • Odstranit nebezpečné hnilobné bakterie
  • Zlikvidovat kontaminované materiály
  • Zbavit se zápachu po zemřelém
  • Provést dezinsekci hmyzu po zemřelém

Dezinfekce bytu pouze s profesionální firmou!

Náročná práce, jakou je sanace bytu po zemřelém, patří vždy do rukou profesionálů. Pouze ti jsou proškoleni tak, aby věděli, jak v konkrétních případech postupovat, a to způsobem, který je efektivní a bez zdravotních rizik. Samotná dezinfekce bytu může být pro běžného člověka bez profesionálního vybavení nebezpečná, a to například v momentě, kdy je potřeba uklidit byt, ve kterém mrtvé tělo pobývalo delší dobu.

dezinfekce bytu

Pro běžného člověka může být dezinfekce bytu po zemřelém nebezpečná. Nechte tuto činnost na profesionální firmě.

 

Co se děje s mrtvým tělem?

Bezprostředně po úmrtí dochází v těle k hnilobným procesům, které mají velmi rychlý postup. V případě, že se mrtvola v bytě nachází dlouhodobě, její pozůstatky postupně prosakují do okolního vybavení. Důsledkem toho je silné znečištění a velmi nepříjemný zápach, který časem proniká do všech místností a ulpívá na veškerém vybavení.

Silný zápach a znečištění nepředstavují jediný problém. Tlející ostatky jsou totiž lákadlem pro okolní hmyz. Ten mrtvé tělo kolonizuje za účelem potravy či úkrytu. V těchto podmínkách se navíc velmi rychle množí. Pach potu, krve a masa přiláká zejména druhy, jako jsou hrobaříci, sýrohlodky a hrbilky, které musejí být odstraněny následnou dezinsekcí.

úklid po mrtvole

Společně se sanací objektu je někdy nutné provést také dezinsekci.

  

Sanace bytu po zemřelé u ASD SERVIS

Chcete mít jistotu kvalitně odvedené práce bez zdravotních rizik? Obraťte se na firmu ASD SERVIS, která úklid po zemřelém provádí bezpečně, precizně a v co možná nejkratším čase. Samozřejmostí jsou i rozumné ceny.

V rámci sanace po zemřelém provádíme:

  • Odstranění veškerého kontaminovaného materiálu
  • Provedení kompletní mechanické očisty, dezinfekci a případně také dezinsekci
  • Neutralizaci veškerých zápachů před a po úklidu
  • Přistavení kontejneru na kontaminované, poškozené a nepotřebné věci
  • Odvezení nekontaminovaného odpadu a nepotřebných věcí na skládku či do sběrného dvora

Potřebujete provést sanaci po zemřelém? Naše služby poptávejte na telefonním čísle 736 226 368. Přijedeme za Vámi po celé Praze a jejím okolí.

Druhy Sanace

S ohledem na stupeň kontaminace a dobu, po kterou byla mrtvola v prostorách přítomna, provádíme dva typy sanace.

Lehká sanace

Pokud bylo úmrtí zjištěno ihned, maximálně však do několika málo dní po smrti, nemusí být sanace prostoru složitou záležitostí. Ačkoli k rozkladu těla dochází bezprostředně po úmrtí, tělo se v tuto dobu nachází teprve v počátečním či pokročilém stavu rozkladu, kdy ještě nedochází k prosáknutí tělních tekutin do okolních materiálů.

V takovémto případě provedeme pouze dezinfekční postřik prostor a popřípadě také zlikvidujeme savé materiály, s kterými přišlo mrtvé tělo do styku. Zpravidla se jedná o matrace či ložní prádlo. Nesavé materiály, jako je například lino nebo sklo lze sanovat postřikem. Ačkoli do kontaktu s mrtvolou přišla jen část materiálu, ošetřujeme dezinfekčním prostředkem celou místnost, popřípadě celý byt.

sanace bytu po zemřelém

Součástí sanace je likvidace materiálů, které přišly do kontaktu s mrtvolou. Typicky se jedná o matraci a ložní prádlo.

  

Středně těžká a těžká sanace

Jestliže tělo zemřelého leželo v prostorách delší dobu, je třeba provést dezinfekci bytu, která bude oproti předchozí zmíněné o poznání důkladnější. Ke středně těžké a těžké sanaci přistupujeme v případě, že se tělo nachází v takovém stupni rozkladu, kdy tělní tekutin již prosakují do okolních materiálů, a to například do podlah nebo nábytku, který se nachází poblíž.

Úklid po mrtvole v tomto případě zahrnuje odstranění a následnou likvidaci veškerého kontaminovaného materiálu, tedy matrace, ložního prádla či podlahových krytin. Pokud dojde k průniku či průsaku tělních tekutin do betonových podlah či jiných materiálů.

Jsme zárukou kvalitních služeb

Efektivní práce je u nás stejnou zárukou jako lidský přístup a profesionální jednání. Naše služby proto provádíme přesně předepsaným způsobem, který je v souladu se zněním vyhlášek a předpisů. Disponujeme týmem speciálně vyškolených pracovníků, kteří ke své práci používají výhradně profesionální dezinfekční přípravky.

Ulehčete si už tak dost nepříjemnou situaci - zavolejte profesionály

Potřebujete rychle vyklidit pozůstalost, vydezinfikovat objekt nebo odstranit kontaminovaný materiál? Neztrácejte čas a vše nechte na bedrech profesionální firmy ASD SERVIS. Ať se jedná o úklid po úmrtí přirozenou smrtí nebo násilnou trestnou činností, pomůžeme Vám s obojím.

Vyklízení a likvidace pozůstalostí provádíme v hlavním městě Praha a okolí za velice příznivé ceny. Pro objednání našich služeb volejte na číslo 736 226 368.