Sanace bytu po zemřelém

Sanace bytu po zemřelém

Pokud Vám do života vstoupila smrt blízké osoby, budete kromě organizace pohřbu a administrativy pravděpodobně řešit také vyklízení pozůstalosti. A v případě, že dotyčný zemřel ve vlastním bytě, bude potřeba provést i jeho důkladnou sanaci (dezinfekci).

Potřebujete provést sanaci po zemřelém? Zavolejte na 736 226 368 a my za Vás vše vyřešíme. Tyto služby poskytujeme po celé ČR.

Co je to sanace po zemřelém a kdy se provádí

Cílem sanace po zemřelém je odstranit škody a učinit prostor opět obyvatelným. Dezinfekce objektů se provádí v momentě, kdy k úmrtí došlo přímo v domě či bytě, ve kterém dotyčný žil. Jednoduše řečeno, jedná se o rozsáhlý úklid po mrtvole, jehož cílem je:

  • Odstranit nebezpečné hnilobné bakterie
  • Zlikvidovat kontaminované materiály
  • Zbavit se zápachu po zemřelém
  • Provést dezinsekci hmyzu po zemřelém

Dezinfekce bytu s profesionální firmou

Náročná práce, jakou je sanace bytu po zemřelém, patří vždy do rukou profesionálů. Pouze ti jsou proškoleni tak, aby věděli, jak v konkrétních případech postupovat, a to způsobem, který je efektivní a bez zdravotních rizik. Samotná dezinfekce bytu může být pro běžného člověka bez profesionálního vybavení nebezpečná, a to například v momentě, kdy je potřeba uklidit byt, ve kterém mrtvé tělo pobývalo delší dobu.

dezinfekce bytu

Pro běžného člověka může být dezinfekce bytu po zemřelém nebezpečná. Nechte tuto činnost na profesionální firmě.

 

Co se děje s mrtvým tělem?

Bezprostředně po úmrtí dochází v těle k hnilobným procesům, které mají velmi rychlý postup. V případě, že se mrtvola v bytě nachází dlouhodobě, její pozůstatky postupně prosakují do okolního vybavení. Důsledkem toho je silné znečištění a velmi nepříjemný zápach, který časem proniká do všech místností a ulpívá na veškerém vybavení.

Silný zápach a znečištění nepředstavují jediný problém. Tlející ostatky jsou totiž lákadlem pro okolní hmyz. Ten mrtvé tělo kolonizuje za účelem potravy či úkrytu. V těchto podmínkách se navíc velmi rychle množí. Pach potu, krve a masa přiláká zejména druhy, jako jsou hrobaříci, sýrohlodky a hrbilky, které musejí být odstraněny následnou dezinsekcí.

úklid po mrtvole

Společně se sanací objektu je někdy nutné provést také dezinsekci.

  

Sanace bytu po zemřelé u ASD SERVIS

Chcete mít jistotu kvalitně odvedené práce bez zdravotních rizik? Obraťte se na firmu ASD SERVIS, která úklid po zemřelém provádí bezpečně, precizně a v co možná nejkratším čase. Samozřejmostí jsou i rozumné ceny.

V rámci sanace po zemřelém provádíme:

  • Odstranění veškerého kontaminovaného materiálu
  • Provedení kompletní mechanické očisty, dezinfekci a případně také dezinsekci
  • Neutralizaci veškerých zápachů před a po úklidu
  • Přistavení kontejneru na kontaminované, poškozené a nepotřebné věci
  • Odvezení nekontaminovaného odpadu a nepotřebných věcí na skládku či do sběrného dvora

Potřebujete provést sanaci po zemřelém? Naše služby poptávejte na telefonním čísle 736 226 368. Přijedeme za Vámi po celé Praze a jejím okolí.

Průběh sanace

Rozsah sanace závisí na době od úmrtí, místu úmrtí a stadiu rozkladu těla zemřelého.

Základním a standardním postupem je provedení dezinfekce prostor, ve kterých byl zemřelý nalezen. Dezinfekce zajistí vyčištění prostoru a předmětů od všech patogenních mikroorganismů (bakterií, virů, hub a plísní) a zamezí sekundárnímu šíření a výskytu infekcí. Dezinfekci provádíme kombinovanou metodou - dvoufázovou dezinfekcí. Nejprve provádíme postřik ploch pomocí postřikovače a v druhé fázi celý prostor vyplníme dezinfekčním aerosolem. Pro omezení zápachů instalujeme do prostoru dezodorační sáček.

 

sanace bytu po zemřelém

Součástí sanace je provedení dezinfekce a dezinsekce postřikem.

  

V případě, že je doba od úmrtí delší, je nezbytné spolu s dezinfekcí provést plošnou dezinsekci – aplikaci insekticidů. Aplikace se provádí společně s dezinfekcí prostoru a jejím cílem je zahubení veškerého hmyzu a členovců, kteří se v místě nálezu těla zemřelého nacházejí.

Vícefázová sanace

Pokud již došlo k pokročilému rozkladu těla, sanace se uskutečňuje vícefázově. Po aplikaci dezinfekce a dezinsekce provádíme mechanickou očistu zasažených ploch, včetně vyklizení prostoru, odvozu a likvidace zasaženého vybavení bytu (lůžkoviny, matrace, postele, podlahové krytiny, koberce apod.), vše po schválení objednavatelem sanace.

Po ukončení úklidu, vyklizení a vyčištění prostoru se vždy, před předáním objednavateli sanace, provádí konečná aplikace dezinsekce a dezinfekce. Finální dezinfekci provádíme moderní polymerovou dezinfekcí, která má prodloužený dezinfekční účinek a současně pohlcuje a odstraňuje organické pachy.  

Jsme zárukou kvalitních služeb

Efektivní práce je u nás stejnou zárukou jako lidský přístup a profesionální jednání. Naše služby proto provádíme přesně předepsaným způsobem, který je v souladu se zněním vyhlášek a předpisů. Disponujeme týmem speciálně vyškolených pracovníků, kteří ke své práci používají výhradně profesionální dezinfekční přípravky.

Ulehčete si už tak dost nepříjemnou situaci - zavolejte profesionály

Potřebujete rychle vyklidit pozůstalost, vydezinfikovat objekt nebo odstranit kontaminovaný materiál? Neztrácejte čas a vše nechte na bedrech profesionální firmy ASD SERVIS. Ať se jedná o úklid po úmrtí přirozenou smrtí nebo násilnou trestnou činností, pomůžeme Vám s obojím.

Vyklízení a likvidace pozůstalostí provádíme v hlavním městě Praha a okolí za velice příznivé ceny.

Pro objednání našich služeb volejte na číslo 736 226 368.