Jak se zbavit krys

Jak se zbavit krys

Jak se zbavit krys

Krysu poznáte podle dlouhého ocasu a poměrně velkých uší. Krysy jsou suchomilné. Kromě půdních prostor se vyskytují také v sýpkách, skladech potravin, kravínech, drůbežárnách nebo ve vyšších patrech staveb.

Prevence

Jaké je vhodná prevence proti výskytu krys? Důležité je dodržování hygienických pravidel a udržování pořádku.

  • Zkontrolujte těsnost dveří, oken, stavebních konstrukcí
  • Nevětrejte okny, ve kterých není pletivo
  • Krmivo pro hospodářská zvířata skladujte v uzavřených plechových sudech
  • Zamezte hlodavcům v přístupu k odpadkům

Je hned několik způsobů, jak se krys zbavit:

Zbavte se krys pomocí plašičů

Ultrazvukový plašič hlodavců se dnes těší velké oblibě.  Ultrazvukový (bezhlučný) plašič krys se dá použít ve vnitřním i venkovním prostředí. Ultrazvukový plašič generuje specifické ultrazvukové signály na vysokém ultrazvukovém kmitočtu, které jsou pro drobné hlodavce velmi nepříjemné, takže po krátkém čase chráněný prostor opouští a hledají si nové útočiště v jiných objektech, které nejsou chráněny.

Likvidace krys pomocí deratizační firmy

Pokud nechcete mít s likvidací krys žádné starosti, kontaktujte specialisty v tomto oboru. Deratizační firma ASD Servis zajišťuje odborný zásah domácnostem i firmám se 100% účinností. 

Jak hubení krys probíhá? 

Deratizátoři na výskytu krys umístí staničky, do kterých se vloží potrava, krysa dovnitř vleze a již se jí nepovede uniknout ven. Správné provedení také počítá s odhalením přístupových cest.

 

ASD Servis, s.r.o.