HACCP

HACCP (Hazadr Analysis and Critical Control Points) je systém stanovení kritických bodů, který pro provozovatele komerčních restaurací, restaurací firemního stravování, kaváren, bister, škol, školek a prodejen potravin vstoupil v platnost dne 1.1.2006 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 ze dne 29.dubna 2004.

Jedná se o povinnost provozovatele doložit kontrolnímu orgánu, že učinil vše v rámci prevence proti škůdcům jako jsou hlodavci (nejčastěji krysy, myši a potkani), létající hmyz a lezoucí hmyz - deratizace, dezinfekce, dezinsekce.

Svěřte starosti s HACCP do našich rukou 

Pro naše klienty máme zpracovaný a certifikovaný systém "Preventivní ochrany DDD", který obsahuje kompletní řešení nařízení EU.

Nejedná se pouze o administrativní úkon. Prostory ve vaší provozovně budou ošetřeny deratizací, dezinsekcí a dezinfekcí, pravidelně kontrolovány, monitorovány a zajištěny tak, aby případný výskyt škůdců byl okamžitě podchycen a zlikvidován. K tomu obdržíte podrobnou dokumentaci, kterou při kontrole kontrolního orgánu předložíte ke kontrole.

V případě zájmu o službu či nezávaznou konzultaci nás neváhejte kontaktovat telefonicky na 736 226 368 nebo e-mailu info@deratizace-asd.cz

Nabízíme individuální přístup i řešení!