Pravidelná preventivní deratizace

Pravidelná preventivní deratizace

Existuje zákon, podle něhož máme povinnost provádět deratizaci, dezinsekci a dezinfekci. Povinná DDD se podle zákona týká každého, kdo vlastní nějakou nemovitost. Například obec, města, SVJ atd.

Nezapomeňte, že doržování zákonů souvisejících s deratizací kontrolují příslušné úřady a při zanedbání povinností mohou uložit vysokou pokutu.