Pro nezávaznou konzultaci nebo objednávku volejte 736 226 368. V Praze dojezd do 2 hodin.

Co je to dezinsekce

Co je to dezinsekce

Dezinsekce je hubení škodlivého hmyzu se zaměřením se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě.

Metody dezinsekce:

 • mechanická: úklid, likvidace jednotlivých kusů, mechanické lapače
 • biologická: využití přirozené mezidruhové predace
 • fyzikální: vysoká teplota - sluneční záření, ionizující záření, ultrazvuk, elektrický proud
 • chemická: aplikace insekticidů

Proč si dezinsekci objednat? Zejména protože hmyz a jiní členovci jsou významným přenašečem chorob a způsobují škodu nejen na potravinách.

S jakým hmyzem se v dezinsekci nejčastěji setkáváme?

 • štěnice,
 • blechy,
 • moli,
 • šváby,
 • mravenci,
 • vosy,
 • komáři

Dezinsekci doporučujeme provádět kvalifikovanou osobou, která disponuje ochranným oblekem. Při dezinsekci je nutno uschovat potraviny a vše, co by mohlo přijít do styku s potravinami.

Kam dál?

Co je HACCP

HACCP je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Tento systém je dnes již povinným nástrojem pro výrobce potravin.

Více informací
Co je HACCP

Kdo je deratizátor

Deratizátor je člověk, který likviduje hlodavce (deratizace) různými prostředky zejména ve skladech a prostorách obývaných, užívaných lidmi či hospodářskými zvířaty, méně pak ve volné...

Více informací
Kdo je deratizátor

Co je to deratizace

Deratizace je proces likvidace hlodavců různými prostředky. K deratizaci se používají chemické látky nebo lze použít mechanické pasti.

Více informací