Co je to dezinfekce

Co je to dezinfekce

Dezinfekce

Dezinfekce je ničení mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod.

  • Chemická metoda dezinfekce se provádí pomocí použití chemických látek
  • Fyzikální metody dezinfekce jsou metody, při kterých se mikroorganizmy smrtí aplikací různých forem tepla, ultrafialovým (UV) a radiačním zářením

Tento způsob dezinfekce lze kombinovat.

Prováděné způsoby dezinfekce:

  • Ponořením
  • Otřením
  • Postřikem
  • fyzikálními a chemickými postupy

Podmínky pro provádění dezinfekce upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.