Co je to deratizace

Co je to deratizace

Deratizace je odborný název pro hubení škodlivých hlodavců

Deratizace je proces likvidace hlodavců různými prostředky. K deratizaci se používají chemické látky nebo lze použít mechanické pasti.

  • Chemické látky využívané v deratizaci jsou takzvané rodenticidy. Rodenticidy jsou pesticidy. Tyto chemické látky nejčastěji narušují srážlivost krve.
  • U mechanické likvidace hlodavců se používají pasti, do kterých se odchytávají živí hlodavci nebo jsou tito hlodavci v pastech usmrcováni.

Nabídka deratizace


Nejčastější škůdci, kteří se hubí pomocí deratizace:

  • potkan,
  • krysa,
  • myš domácí.

Deratizaci provádí kvalifikovaná osoba, takzvaný deratizátor. Deratizaci rozdělujeme na tři základní druhy – jednorázovou, pravidelnou a celoplošnou deratizaci.

  • Jednorázová deratizace se provádí v místech, kde se hlodavci vyskytují nejvíce
  • Pravidelná preventivní deratizace má za cíl zejména prevenci
  • Celoplošná deratizace se provádí pro ochranu většího území

ASD Servis, s.r.o.