Pro nezávaznou konzultaci nebo objednávku volejte 736 226 368.

Co je to deratizace

Deratizace je odborný název pro hubení škodlivých hlodavců

Deratizace je proces likvidace hlodavců různými prostředky. K deratizaci se používají chemické látky nebo lze použít mechanické pasti.

  • Chemické látky využívané v deratizaci jsou takzvané rodenticidy. Rodenticidy jsou pesticidy. Tyto chemické látky nejčastěji narušují srážlivost krve.
  • U mechanické likvidace hlodavců se používají pasti, do kterých se odchytávají živí hlodavci nebo jsou tito hlodavci v pastech usmrcováni.

Nabídka deratizace


Nejčastější škůdci, kteří se hubí pomocí deratizace:

  • potkan,
  • krysa,
  • myš domácí.

Deratizaci provádí kvalifikovaná osoba, takzvaný deratizátor. Deratizaci rozdělujeme na tři základní druhy – jednorázovou, pravidelnou a celoplošnou deratizaci.

  • Jednorázová deratizace se provádí v místech, kde se hlodavci vyskytují nejvíce
  • Pravidelná preventivní deratizace má za cíl zejména prevenci
  • Celoplošná deratizace se provádí pro ochranu většího území

Kam dál?

Co je HACCP

HACCP je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů. Tento systém je dnes již povinným nástrojem pro výrobce potravin.

Více informací
Co je HACCP

Kdo je deratizátor

Deratizátor je člověk, který likviduje hlodavce (deratizace) různými prostředky zejména ve skladech a prostorách obývaných, užívaných lidmi či hospodářskými zvířaty, méně pak ve volné...

Více informací
Kdo je deratizátor

Co je to dezinsekce

Dezinsekce je hubení škodlivého hmyzu se zaměřením se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě.

Více informací